söndag 19 september 2010

Lästips till den osäkre väljaren

Vet du fortfarande inte vilket block du ska lägga din röst på?

Läs det här och jag tror att det kan hjälpa dig i ditt val!

Skämmes ta mig fan, skämmes Husmark-Pherson, skämmes Reinfeldt och skämmes alla ni som satt folk i utanförskap!!!

6 kommentarer:

Nemo sa...

Något som de flesta tycks ha glömt i den allmänna upprördheten är att den utredning som lades fram i oktober 2006 faktiskt beställdes av en S-regering i september 2004. Man jobbade alltså i 2 år med utredningen innan... det senaste regeringsskiftet.

Läser man inledningen till den ca 200 sidor långa utredningen ser man att även S hade förstått att någonting måste förändras i sjukförsäkringssystemet. ”En reform som skapar en stabil försäkring med lägre utnyttjande och kortare sjukfall är nödvändig.” (sid 10 i utredningen http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/07/21/24/fdb4ae15.pdf ) Vad gäller själva uppdraget står det vidare på sid 15 i samma utredning

”I mycket kort sammanfattning är det kring två huvudsakliga frågeställningar med visst inbördes samband som direktiven rör sig. För det första andas de oro över förmågan att finansiera omfattande socialförsäkringar, givet skärpt internationellt konkurrenstryck till följd av globaliseringen, demografi och stora variationer i socialförsäkringarnas kostnader. För det andra pekar de på arbetslinjens betydelse och vikten av att socialförsäkringarna i sin utformning bidrar till att upprätthålla och öka antalet arbetade timmar. Dessa två perspektiv har varit styrande för utredningens arbete.”

Frågan är alltså: skulle en S-ledd regering ha agerat så väldigt annorlunda?

Se även
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-har-kastat-friska-manniskor-pa-soptippen_5333383.svd

Den hemska tvillingen sa...

Nemo; Ja det tror! Och jag som arbetar i verksamheten som är satt att "utförsäkra" är väl medveten om att förslagen fanns före Alliansens dagar. Jag är också med på att något var tvunget att ske...men inte på det här sättet! Det är inte mänskligt, det är inte värdigt. Och ja, jag tror att med de rödgröna skulle det gjorts på ett annat, mer genomtänkt sätt. Den exceptionellt korta tid som FK hade att genomföra förändringen har bidragit till att människor far illa. Faktum är att systemen som hjälper handläggarna i detta var utvecklade och klara INNAN beslutet om rehabkedjan formellt fattades! Vi "visste" vad som skulle komma medan handläggarna hade fullt upp med att ta sig igenom en av de största organisationsförändringar landet skådat. De hann alltså inte lära sig reformen (om vi ska tala om reform) innan den var ett faktum. Jag tror att Sahlin och co hade gjort jobbet i en lugnare takt och med mer eftertanke!

Nemo sa...

Frågan är väl vad som i så fall är mest inhumant - den numera så kallade stupstocken - eller det som förut sände ut 140 pers per dag i evig pension - kan med fördel kallas Ättestupan.
Tycker smärtläkaren som skriver i SvD har fler kloka points. att de senaste dagarnas uppmärksammade fallen är helt sanslösa är vi överens om - men det kan vara klokt att lyfta blicken och se helheten - tycker jag dårå - som också jobbar i verksamheten som PHL

Den hemska tvillingen sa...

Nemo; fast om vi ska se framåt så är ju även de rödgröna, som du påpekade, inne på förändringar.

Speja sa...

Tack för det, jag har redan röstat, men kanske det kan hjälpa någon annan.
Kram på dig!

Den hemska tvillingen sa...

Speja; Man får hoppas!