onsdag 13 oktober 2010

Nästa möte

Ännu ett möte med skolan i morgon och det ska bli vansinnigt intressant och höra hur rektor och hans chef ställer sig till vad som skrivs i läroplanen om elever med funktionshinder.

"En likvärdig utbildning
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.
Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara
likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 2 och 9 §§).
Normerna för likvärdigheten anges genom de riksgiltiga målen. En
likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på
samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn
ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det
fi nns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet måste ägnas
åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla. Skolan
har ett särskilt ansvar för elever med olika funktionshinder.
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och
möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan
fördomar om vad som är kvinnligt och manligt."

Texten är hämtad ur Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94.

OK, varje barns förutsättningar och behov alltså. Och skolan har tydligen ett särskilt ansvar för elever med olika funktionshinder.

Så bra, då vet vi det (fast det visste vi ju redan), då återstår bara att se om våra möteskamrater i morgon också vet det, eller om det kan lära sig det åtminstone.

4 kommentarer:

Cina sa...

Ja, det ska bli intressant att höra vad möteskamraterna säger! Läroplanen är tydligt och klar, verkligheten en annan. Tyvärr. Jag fortsätter hålla tummarna att det ska gå vägen och bra för killen! Hälsa mamman från mig också! Man behöver allt stöd man kan få.

Den hemska tvillingen sa...

Cina; Tack, jag ska framföra din hälsning!

nillas liv på pinnen sa...

Ja men, eller hur!
Det finns väldigt många bra texter att dra fram vid behov. Men man får skynda sig innan alliansen har eldat upp dom.

Den hemska tvillingen sa...

Nilla; Å den där sabla Alliansen och den där Björklund! Dom ville man sätta i skolbänken ett tag.